Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması